Γνωρίστε μας και θα μας εμπιστευτείτε!

Ασφάλεια Έργων

/Ασφάλεια Έργων

Ασφάλεια Έργων

Σε κάθε έργο η μετάβαση από το σχεδιασμό στην πράξη κρύβει πολλούς κινδύνους που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη οικονομική ζημιά στους εμπλεκόμενους. Στην κατασκευή έργων συνήθως συνεργάζονται πολυάριθμοι επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων για να πετύχουν έναν κοινό στόχο την αποπεράτωση του έργου.

Για αυτό και κατά την υλοποίησή τους τα έργα σε όλο το φάσμα των εργολαβιών και της μηχανολογικής συναρμολόγησης ενέχουν ρίσκα τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο σε περίπτωση που είτε από λάθος είτε από σκόπιμη ενέργεια ή από φυσικά φαινόμενα προκληθεί ζημιά σε εσάς ή σε τρίτους.

Building-Construction

Τα προγράμματα ασφαλίζουν έργα πολιτικών μηχανικών ή μηχανολόγων μηχανικών και καλύπτουν:

Έτσι διασφαλίζετε ότι σε περίπτωση που προκαλέσετε ζημιά σε τρίτους είτε ατομικά είτε ομαδικά θα αποζημιωθεί καθώς και ότι προστατεύεται ασφαλιστικά η αξία εργασιών, μηχανικού εξοπλισμού, περιουσίας από φροντίδα, απομάκρυνσης ερειπίων κ.ά.

Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο σύμβουλο της Daedalus για να ενημερωθείτε πλήρως για τις παροχές των προγραμμάτων, την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει σε εσάς και τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνει το κάθε συμβόλαιο.

Το πρόγραμμα παρέχεται μέσω της AIG Ασφαλιστική.

Δείτε επίσης...

Για την Υγεία μου

Ασφάλεια Ζωής

Για το ταξίδι μου

Ασφάλεια Ταξιδιού

Για το αυτοκίνητό μου

Ασφάλεια Αυτοκινήτου