Γνωρίστε μας και θα μας εμπιστεφθείτε!

Αστική Ευθύνη

//Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη για Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε ως εργοδότης και των αντιπροσώπων σας για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρησή σας

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Με την ασφάλεια αυτή καλύπτεστε εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος

Η Daedalus πρωτοστατεί στον κλάδο αυτό με μια σειρά προγραμμάτων και ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις. Επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα, θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, ο μηχανισμός εξυπηρέτησης της Daedalus με ταχύτατες διαδικασίες και άμεση αποζημίωση από τις εταιρείες, θα είναι δίπλα σας.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι’ αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή σας και είναι απόρροια αμέλειας.

+ Τι μου προσφέρει

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε ως εργοδότης και των αντιπροσώπων σας για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρησή σας

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Με την ασφάλεια αυτή καλύπτεστε εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος

+ Γιατί στην Daedalus

Η Daedalus πρωτοστατεί στον κλάδο αυτό με μια σειρά προγραμμάτων και ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις. Επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα, θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, ο μηχανισμός εξυπηρέτησης της Daedalus με ταχύτατες διαδικασίες και άμεση αποζημίωση από τις εταιρείες, θα είναι δίπλα σας.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι’ αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή σας και είναι απόρροια αμέλειας.

Αστική Ευθύνη
astikh-ethynh-epixeir-1

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων / Συμβολαιογράφων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Μελετητών / Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ναυαγοσωστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Security

Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης προς τρίτους

 • Αστική ευθύνη από τη χρήση πισίνων, αθλητικών εγκαταστάσεων (εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί των αρμόδιων αρχών και ειδικότερα για τις πισίνες πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο το ωράριο λειτουργίας τους, το μέγιστο και ελάχιστο βάθος τους και να τηρείται το ωράριο λειτουργίας τους).
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία εστιατορίου ή/και μπαρ.
 • Τροφική δηλητηρίαση με την προϋπόθεση ότι οι παθόντες είναι τουλάχιστον τρία (3) άτομα σε κάθε περιστατικό.
 • Αστική ευθύνη κλοπής για προσωπικά είδη πελατών μέχρι € 400 ανά δωμάτιο. Ημερησίως έως το τριπλάσιο του ανωτέρω ποσού για όλες τις ζημιές που τυχόν συμβούν την ίδια ημέρα. Το ετήσιο όριο ευθύνης της εταιρείας δε μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των € 1.500. για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου κάλυψης όλα τα μέλη μιας οικογένειας θεωρούνται σαν ένας πελάτης.
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη :
Σωματικές βλάβες ή/και θάνατος (ατομικό ατύχημα) 30.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες) 60.000€
Ετήσιο ανώτατο όριο ευθύνης Εταιρίας 60.000€

Απαλλαγή: 300€ σε όλες τις περιπτώσεις

Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σωματικές Βλάβες ή/και θάνατος (ατομικό ατύχημα) 100.000€ 150.000€
Υλικές Ζημιές 50.000€ 70.000€
Ομαδικό Ατύχημα (σωματικές & υλικές) 150.000€ 200.000€
Ετήσιο ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας 150.000€ 200.000€
Ετήσια ασφάλιστρα ανά κλίνη 3,5€ 3,90€

Σε περίπτωση εξάμηνης διάρκειας θα εισπράττεται το 80% του ετήσιου ασφαλίστρου

+ Καλύψεις

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης προς τρίτους

 • Αστική ευθύνη από τη χρήση πισίνων, αθλητικών εγκαταστάσεων (εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί των αρμόδιων αρχών και ειδικότερα για τις πισίνες πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο το ωράριο λειτουργίας τους, το μέγιστο και ελάχιστο βάθος τους και να τηρείται το ωράριο λειτουργίας τους).
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία εστιατορίου ή/και μπαρ.
 • Τροφική δηλητηρίαση με την προϋπόθεση ότι οι παθόντες είναι τουλάχιστον τρία (3) άτομα σε κάθε περιστατικό.
 • Αστική ευθύνη κλοπής για προσωπικά είδη πελατών μέχρι € 400 ανά δωμάτιο. Ημερησίως έως το τριπλάσιο του ανωτέρω ποσού για όλες τις ζημιές που τυχόν συμβούν την ίδια ημέρα. Το ετήσιο όριο ευθύνης της εταιρείας δε μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των € 1.500. για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου κάλυψης όλα τα μέλη μιας οικογένειας θεωρούνται σαν ένας πελάτης.
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη :
Σωματικές βλάβες ή/και θάνατος (ατομικό ατύχημα) 30.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες) 60.000€
Ετήσιο ανώτατο όριο ευθύνης Εταιρίας 60.000€

Απαλλαγή: 300€ σε όλες τις περιπτώσεις

+ Τιμολόγιο
Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σωματικές Βλάβες ή/και θάνατος (ατομικό ατύχημα) 100.000€ 150.000€
Υλικές Ζημιές 50.000€ 70.000€
Ομαδικό Ατύχημα (σωματικές & υλικές) 150.000€ 200.000€
Ετήσιο ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας 150.000€ 200.000€
Ετήσια ασφάλιστρα ανά κλίνη 3,5€ 3,90€

Σε περίπτωση εξάμηνης διάρκειας θα εισπράττεται το 80% του ετήσιου ασφαλίστρου

asfalisi-xenodoheiou
header-pool

Υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ

Δείτε επίσης...

Για την Υγεία μου

Ασφάλεια Ζωής

Για το ταξίδι μου

Ασφάλεια Ταξιδιού

Για το αυτοκίνητό μου

Ασφάλεια Αυτοκινήτου