Γνωρίστε μας και θα μας εμπιστευτείτε!

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Για να νιώθετε ασφάλεια ότι και αν σκέφτεστε

Δείξε την αγάπη σου
σε αυτούς…που αγαπάς.

Για τους Ιδιώτες

Επικοινωνήστε και συζητήστε με τον ασφαλιστικό σύμβουλο Daedalus ο οποίος θα σας βοηθήσει:

Να συνειδητοποιήσετε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεστε εσείς και η οικογένειά σας

Nα προσδιορίσετε και να καταγράψετε στο ειδικό ερωτηματολόγιο τις τρέχουσες και τις μελλοντικές υποχρεώσεις, τόσο τις δικές σας όσο και της οικογένειάς σας, καθώς και τις διαθέσιμες πηγές των εισοδημάτων σας (όπως εισοδήματα από επενδύσεις, ενοίκια από ακίνητα, τυχόν υφιστάμενες πρόωρες συντάξεις από τον φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.)

Να υπολογίσετε το οικονομικό κενό που τυχόν θα προκύψει σε περίπτωση που συμβεί το απρόοπτο

Να προσδιορίσετε με ακρίβεια το ύψος των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων που απαιτούνται για να προστατευθείτε, τόσο εσείς όσο και οι αγαπημένοι σας

Στη συνέχεια ο ασφαλιστικός σύμβουλος Daedalus με βάση τα στοιχεία και τις ανάγκες σας, θα προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία θα προτείνει τα κατάλληλα, για εσάς, προγράμματα Daedalus καθώς και τις επιπλέον καλύψεις και εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα ολοκληρώνουν την προστασία σας. Επίσης θα ενημερωθείτε για το κόστος των προτεινόμενων προγραμμάτων και καλύψεων, καθώς και για τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.

Έχοντας καταλήξει στα προγράμματα και τις παροχές που επιθυμείτε, ο ασφαλιστικός σύμβουλος Daedalus θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την Αίτηση Ασφάλισης και θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία προασφαλιστικού ελέγχου, απαραίτητη για την ασφάλισή σας. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία (όταν απαιτούνται), ερωτήσεις για το ιατρικό σας ιστορικό καθώς και ιατρικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία σας και το ύψος των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων που επιθυμείτε. Με την έκδοση του ασφαλιστήριου συμβολαίου, ο σύμβουλός μας θα σας το παραδώσει, επισημαίνοντας τα κυριότερα σημεία του και απαντώντας σε οποιαδήποτε συμπληρωματική ερώτηση που τυχόν θα έχετε.

Ο σύμβουλός μας θα βρίσκεται κάθε στιγμή δίπλα σας. Θα σας ενημερώνει και θα απαντά σε όποιες ερωτήσεις υπάρξουν ή όποιες διευκρινήσεις χρειαστούν. Από κοινού μπορείτε να επανεξετάσετε πιθανές βελτιώσεις ή προσαρμογές των προγραμμάτων σας (τηρουμένων των ασφαλιστικών κανόνων), λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις σας, όπως αυτές αλλάζουν και διαμορφώνονται σε κάθε στάδιο της ζωής σας.

+ Προσδιορισμός αναγκών

Επικοινωνήστε και συζητήστε με τον ασφαλιστικό σύμβουλο Daedalus ο οποίος θα σας βοηθήσει:

Να συνειδητοποιήσετε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεστε εσείς και η οικογένειά σας

Nα προσδιορίσετε και να καταγράψετε στο ειδικό ερωτηματολόγιο τις τρέχουσες και τις μελλοντικές υποχρεώσεις, τόσο τις δικές σας όσο και της οικογένειάς σας, καθώς και τις διαθέσιμες πηγές των εισοδημάτων σας (όπως εισοδήματα από επενδύσεις, ενοίκια από ακίνητα, τυχόν υφιστάμενες πρόωρες συντάξεις από τον φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.)

Να υπολογίσετε το οικονομικό κενό που τυχόν θα προκύψει σε περίπτωση που συμβεί το απρόοπτο

Να προσδιορίσετε με ακρίβεια το ύψος των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων που απαιτούνται για να προστατευθείτε, τόσο εσείς όσο και οι αγαπημένοι σας

+ Μελέτη Ασφάλισης

Στη συνέχεια ο ασφαλιστικός σύμβουλος Daedalus με βάση τα στοιχεία και τις ανάγκες σας, θα προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία θα προτείνει τα κατάλληλα, για εσάς, προγράμματα Daedalus καθώς και τις επιπλέον καλύψεις και εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα ολοκληρώνουν την προστασία σας. Επίσης θα ενημερωθείτε για το κόστος των προτεινόμενων προγραμμάτων και καλύψεων, καθώς και για τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.

+ Αίτηση Ασφάλισης

Έχοντας καταλήξει στα προγράμματα και τις παροχές που επιθυμείτε, ο ασφαλιστικός σύμβουλος Daedalus θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την Αίτηση Ασφάλισης και θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία προασφαλιστικού ελέγχου, απαραίτητη για την ασφάλισή σας. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία (όταν απαιτούνται), ερωτήσεις για το ιατρικό σας ιστορικό καθώς και ιατρικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία σας και το ύψος των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων που επιθυμείτε. Με την έκδοση του ασφαλιστήριου συμβολαίου, ο σύμβουλός μας θα σας το παραδώσει, επισημαίνοντας τα κυριότερα σημεία του και απαντώντας σε οποιαδήποτε συμπληρωματική ερώτηση που τυχόν θα έχετε.

+ Τακτικός Έλεγχος

Ο σύμβουλός μας θα βρίσκεται κάθε στιγμή δίπλα σας. Θα σας ενημερώνει και θα απαντά σε όποιες ερωτήσεις υπάρξουν ή όποιες διευκρινήσεις χρειαστούν. Από κοινού μπορείτε να επανεξετάσετε πιθανές βελτιώσεις ή προσαρμογές των προγραμμάτων σας (τηρουμένων των ασφαλιστικών κανόνων), λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις σας, όπως αυτές αλλάζουν και διαμορφώνονται σε κάθε στάδιο της ζωής σας.

Ιδιώτες

Δείτε επίσης...

Για την Υγεία μου

Για το ταξίδι μου

Για το αυτοκίνητό μου