ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΟ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ


Χαρείτε τις διακοπές σας και ξεκουραστείτε γνωρίζοντας ότι έχετε την υποστήριξη της Mondial Assistance. Προστατέψτε το ταξίδι σας από απρόοπτα γεγονότα και μείνετε ήσυχοι διότι θα είμαστε δίπλα σας οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

Αποσκευές
Αποζημίωση συνεπεία απώλειας, ληστείας ή ζημιάς των παραδομένων (checked-in) αποσκευών.

Καθυστέρηση Αποσκευών

Αποζημίωση για αγορές πρώτης ανάγκης συνεπεία καθυστέρησης των παραδομένων (checked-in) αποσκευών πλέον των 6 ωρών.

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες

Καλύπτονται οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και οι δαπάνες νοσηλείας συνεπεία συμβάντος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Μεταφορά
Μεταφορά του ασφαλιζόμενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο σε περίπτωση συμβάντος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Προσωπικό Ατύχημα

Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας του ασφαλιζόμενου συνεπεία ατυχήματος στο ταξίδι.

Διακοπή του Ταξιδιού

Καλύπτονται τα εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του ασφαλιζόμενου και ενός συνταξιδιώτης του, επίσης ασφαλιζόμενου, λόγω θανάτου ή εισαγωγής σε νοσοκομείο (με πρόγνωση νοσηλείας πλέον των 7 ημερών) μέλους της οικογένειας.

Επαναπατρισμός
Επαναπατρισμός του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Έξοδα Μετάφρασης
Καλύπτονται τα έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο.

Μεταβίβαση Μετρητών
Μεταβίβαση μετρητών σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρημάτων ή νομικής εμπλοκής του ασφαλιζόμενου, κατόπιν εγγύησης αποπληρωμής εντός 30 ημερών.

Συμβουλές
Ιατρικές συμβουλές στον ασφαλιζόμενο, διερεύνηση και επικοινωνία με τους πλησιέστερους ιατρούς/νοσοκομεία και επικοινωνία με την οικογένεια του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση συμβάντος στο ταξίδι.

Αποστολή Φαρμάκων
Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στο ταξίδι, εφόσον δεν διατίθενται στην τοπική αγορά.

Τι μου προσφέρει

Αποσκευές
Αποζημίωση συνεπεία απώλειας, ληστείας ή ζημιάς των παραδομένων (checked-in) αποσκευών.

Καθυστέρηση Αποσκευών

Αποζημίωση για αγορές πρώτης ανάγκης συνεπεία καθυστέρησης των παραδομένων (checked-in) αποσκευών πλέον των 6 ωρών.

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες

Καλύπτονται οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και οι δαπάνες νοσηλείας συνεπεία συμβάντος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Μεταφορά
Μεταφορά του ασφαλιζόμενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο σε περίπτωση συμβάντος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Προσωπικό Ατύχημα

Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας του ασφαλιζόμενου συνεπεία ατυχήματος στο ταξίδι.

Διακοπή του Ταξιδιού

Καλύπτονται τα εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του ασφαλιζόμενου και ενός συνταξιδιώτης του, επίσης ασφαλιζόμενου, λόγω θανάτου ή εισαγωγής σε νοσοκομείο (με πρόγνωση νοσηλείας πλέον των 7 ημερών) μέλους της οικογένειας.

Γιατί στην Daedalus

Επαναπατρισμός
Επαναπατρισμός του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Έξοδα Μετάφρασης
Καλύπτονται τα έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο.

Μεταβίβαση Μετρητών
Μεταβίβαση μετρητών σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρημάτων ή νομικής εμπλοκής του ασφαλιζόμενου, κατόπιν εγγύησης αποπληρωμής εντός 30 ημερών.

Συμβουλές
Ιατρικές συμβουλές στον ασφαλιζόμενο, διερεύνηση και επικοινωνία με τους πλησιέστερους ιατρούς/νοσοκομεία και επικοινωνία με την οικογένεια του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση συμβάντος στο ταξίδι.

Αποστολή Φαρμάκων
Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στο ταξίδι, εφόσον δεν διατίθενται στην τοπική αγορά.

Δείτε επίσης…


Για την Υγεία μου

Για το κατοικίδιό μου

Για το αυτοκίνητό