Γνωρίστε μας και θα μας εμπιστευτείτε!

Άδειες Φ/Β

//Άδειες Φ/Β

Άδειες Φ/Β

Η Daedalus εξειδικεύεται στη διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών σταθμών όπως κατάθεση αιτήσεως, αδειοδότησης στην ΔΕΗ, περιβαλλοντικές μελέτες, πολεοδομικές αδειοδοτήσεις , κατάθεση φακέλου στον ΔΕΣΜΗΕ. Επίσης, με την κατασκευή Φ/Β σταθμών με σταθερές η κινητές βάσεις στήριξης (trackers) φροντίζοντας για την μεγιστοποίηση της απόδοσης μέσω της άριστης γνώσης των δοκιμασμένων υλικών που επιλέγονται από το επιστημονικό προσωπικό της.

Η Daedalus εξυπηρετεί τους πελάτες τις, με τις στενές επαφές που διατηρεί με επενδυτές από τον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο, στην χρηματοδότηση των έργων ή στην διευκόλυνση πώλησης τους.

+ Γιατί στην Daedalus

Η Daedalus εξυπηρετεί τους πελάτες τις, με τις στενές επαφές που διατηρεί με επενδυτές από τον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο, στην χρηματοδότηση των έργων ή στην διευκόλυνση πώλησης τους.

Υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ

Βιομάζα

Μελέτες