Ασφάλιση Κατοικίδιων Ζώων (στο αυτοκίνητο)

«So Easy It Feels Like Magic»

Ασφάλιση Κατοικίδιων Ζώων (στο αυτοκίνητο)

Η εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής κατοικιδίου ζώου που μεταφέρεται με το ασφαλισμένο όχημα, καταβάλλοντας αποζημίωση το ανώτερο έως 2000€ (600€ για απώλεια ζωής), σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα:

• Το επίδομα θα καταβάλλεται κατόπιν τροχαίου ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού
• Η κάλυψη αφορά κατοικίδιο ζώο ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης ή του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και ο ιδιοκτήτης του έχει στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο κατοικιδίου ζώου
• Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που το κατοικίδιο μεταφέρεται νομίμως στην καμπίνα επιβατών του οχήματος
• Στον υπολογισμό της αποζημίωσης για Σωματικές βλάβες, περιλαμβάνονται όλα τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα, έως το ποσό των 2000€ και καταβάλλονται μετά την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων/τιμολογίων.
• Σε περίπτωση απώλειας ζωής το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 600€, ενώ σε περιπτώσεις που συνδυάζονται Σωματικές βλάβες και μετέπειτα θάνατος του κατοικιδίου, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται το ανώτερο έως 2000€.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης εκχωρεί κάθε απαίτησή του κατά οποιουδήποτε ευθυνόμενου τρίτου προσώπου στην εταιρία, συγχρόνως με την καταβολή αυτής στον ίδιο από την εταιρία.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πηγή : https://www.atlantiki.gr