ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που σπουδάζουν ή συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Παρέχει σειρά καλύψεων που αφορούν την περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, την Προσωπική Αστική Ευθύνη καθώς και την ταξιδιωτική ασφάλιση του φοιτητή.

Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα προσιτά και διαμορφώνονται ανάλογα με το χρόνο παραμονής του φοιτητή από €60 (για τρίμηνη παραμονή) – €150 (για ετήσια παραμονή).

Το πρόγραμμα παρέχεται από την Daedalus μέσω της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:


 ΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
 Απώλεια ζωής από ατύχημα  Έως €10.000
 Μόνιμη ολική και μερική ανικανότητα από ατύχημα  Έως €10.000
 Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα εντός και εκτός νοσοκομείου  Έως €1.200
 Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση ατυχήματος  Έως €1.500
 Δαπάνες μεταφοράς σορού από όλες τις χώρες λόγω ατυχήματος  Έως €2.000
 Προσωπική Αστική Ευθύνη  Έως €6.000
 Ολική απώλεια αποσκευών  Έως €300
 Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών για πάνω από 6 ώρες  Έως €200
 Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης πτήσης, για πάνω από Α) 6 ώρες ή Β) 24 ώρες  Α) €200 Β) €350

 

a

Δείτε επίσης…


Για τo κατοικίδιό μου

Για το ταξίδι μου

Για το αυτοκίνητό μου