ΜΙΝΕΤΤΑ

Ελλάδα σημαίνει θάλασσα και θάλασσα σημαίνει δράση, περιπέτεια, ταξίδια, σκάφος. Ο κάθε ιδιοκτήτης σκάφους μπορεί να αποκτήσει ένα πλήρες ασφαλιστήριο εξασφαλίζοντας ξένοιαστες αποδράσεις. Εμείς σας προσφέρουμε 2 ασφαλιστικά προγράμματα, τα NAV 1 και NAV 2 για ασφαλή ταξίδια με προσιτό κόστος

NAV1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Αστική ευθύνη για θάνατο και ατύχημα τρίτων (επιβαινόντων ή μη).
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές τρίτων (επιβαινόντων ή μη).
 • Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από ατύχημα.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
 • Κάλυψη Αστικής ευθύνης από και προς σκιέρ.
 • Ολική κλοπή σκάφους κατόπιν διαρρήξεως.
 • Κάλυψη ολικής κλοπής τρέιλερ μαζί με το σκάφος.

wise daedalus

NAV2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
 • Κίνδυνοι της θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή άλλων πλεύσιμων υδάτων.
 • Πυρκαγιά, Έκρηξη, Εκβολή, Πειρατεία.
 • Πρόσκρουση με εγκαταστάσεις λιμανιού ή αποβάθρας, με Μεταφορικά μέσα της ξηράς ή αεροσκάφη ή παρόμοια αντικείμενα.
 • Σεισμός, Hφαιστειακή έκρηξη ή Kεραυνός.
 • Ατυχήματα κατά τη φορτοεκφόρτωση ή διακίνηση εφοδίων, συνέργων, εξοπλισμού, μηχανημάτων ή καυσίμων.
 • Κακόβουλες πράξεις τρίτων.
 • Κλοπή του σκάφους, λέμβων, εξωλέμβιων μηχανών.
 • Έξοδα επιθεώρησης υφάλων μετά από προσάραξη.
 • Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής και ναυαγιαίρεσης.
 • Αμέλεια πληρώματος.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
 • Κάλυψη προσωπικών ειδών.
 • Κάλυψη μηχανικών βλαβών.
 • Κάλυψη πτώσης εξωλέμβιας μηχανής.
 • Κάλυψη για άξονα, προπέλα, πηδάλιο, στήριγμα του ελικοφόρου άξονα.
 • Κάλυψη Κινδύνου πτώσης/ανατροπής του σκάφους.
 • Κάλυψη ζημιών του σκάφους κατά την διαμετακόμισή του.
 • Κάλυψη ολικής κλοπής τρέιλερ μαζί με το σκάφος.
 • Κάλυψη κινδύνων Πολέμου – Απεργιών.
 • Κάλυψη ζημιών του σκάφους από τη συμμετοχή σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες.
 • Κάλυψη Αστικής ευθύνης από και προς σκιέρ.
Επιπλέον:
 • Με ή Χωρίς απαλλαγή.
 • Άμεση έκδοση βεβαίωσης ασφάλισης.
 • Ειδικές τιμές για ομαδική ασφάλιση ομίλων.
 • Δυνατότητα ασφάλισης νομικής προστασίας

Βάσει του Νόμου 2743/99 & 4256/2014 υποχρέωση ασφάλισης έχουν:

 • Τα σκάφη με ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων, ανεξαρτήτου χρήσης.
 • Τα ταχύπλοα, ανεξαρτήτως μήκους και χρήσης.
 • Όλα τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

wise daedalus

 

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών για την υποχρεωτική από το νόμο Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή θάνατο,  υλικές ζημιές αλλά και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

MHXANOKINHTA

Αφορά: Ιδιωτικά Σκάφη αναψυχής, άλλα ιδιωτικά θαλάσσια μέσα αναχυψής (jet skis, sea bikes, aqua scooters, κλπ), ιστιοπλοϊκά σκάφη ιδωτικής αναχυψής

Βασικές Καλύψεις

Αστική ευθύνη για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων, τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) ανά άτομο και μέχρι 500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων
Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων
Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) κατ’ ατύχημα
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ορίζεται μέχρι ευρώ 800.000,00 (οκτακόσιες χιλιάδες) για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου

Προαιρετικές Καλύψεις

Κάλυψη αστικής ευθύνης από και προς σκιερ & άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Παρέχεται κάλυψη αστικής ευθύνης από την έλξη θαλασσίων μέσων αναψυχής (σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσια «μπανάνα», «δακτυλίδι», skitubes)

Κάλυψη ολικής κλοπής σκάφους εντός ειδικά διομορφωμένου parking σκαφών. Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλιζομένου σκάφος η οποία θα συμβεί και θα διαπιστωθεί ενόσω αυτό βρίσκεται εντός αναγνωρισμένου κλειστού περιφραγμένου χώρου Parking σκαφών, επί αποδείξει, και μόνον εφόσον η κλοπή θα συμβεί συνεπεία διαρρήξεως του χώρου parking

Προϋποθέσεις – εξαιρέσεις κάλυψης:
 • Ασφαλίζονται σκάφη αξίας μέχρι € 100.000,00
 • Η κάλυψη δίδεται μόνον σε σκάφη ιδιωτικής αναψυχής εξαιρουμένων των jetskis, seabikes, aquascooters
 • Η ηλικία του σκάφους δεν θα υπερβαίνει τα 30 έτη
 • Κλοπή που θα συμβεί οπουδήποτε αλλού εκτός από αναγνωρισμένο κλειστό περιφραγμένο Parking σκαφών δεν καλύπτεται
 • Εξαιρείται η μερική κλοπή (εξοπλισμού / αντικειμένων κλπ) των σκαφών καθώς και οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο ίδιο το σκάφος από τη διάρρηξη / απόπειρα διάρρηξής

wise daedalusMH MHXANOKINHTA

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Πρόγραμμα Α

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα): € 50.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν: € 30.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης: € 100.000

Πρόγραμμα Β

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα):  € 150.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν: € 30.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης: € 150.000

Πρόγραμμα Γ

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα) : € 300.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν: €150.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης: € 540.000

Ασφάλιση ιδιωτών σε αγώνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

Η κάλυψη δίδεται σε μικρά σκάφη τύπου OPTIMIST, LASER, 4,70, 4,20, EUROPE ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ.Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε επίσημους ιστιοπλοϊκούς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος.
Δίδεται η δυνατότητα τα σκάφη να ασφαλίζονται μόνο για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο αγώνα ή αγώνες και όχι ετησίως.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ – Ορίζονται ανά περίπτωση

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.