Οι εγγυητικές επιστολές είναι εργαλεία επιχειρηματικότητας μέσω των οποίων οργανισμοί συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και αναλαμβάνουν έργα. Πλέον οι εγγυητικές επιστολές δεν παρέχονται
αποκλειστικά από το τραπεζικό σύστημα αλλά και από ασφαλιστικές εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους επιχειρηματίες.

Τα οφέλη από την ασφάλιση εγγυήσεων είναι πολλαπλά. Καταρχάς σε αντιδιαστολή με τις τράπεζες, οι ασφαλιστικές δεν ζητούν από τον επιχειρηματία να εκχωρήσει στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησής του για εγγύηση.

6 οφέλη της ασφαλιστικής αγοράς στην έκδοση εγγυητικών

 • Εξασφαλίζουν μεγάλα πλεονεκτήματα και ευελιξία για τις επιχειρήσεις
 • Σε αντίθεση με τις τράπεζες δεν δεσμεύεται πλαφόν από το δάνειο του επιχειρηματία
 • Συνήθως δεν υφίσταται σαν προϋπόθεση η υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων της
  επιχείρησης
 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει απλοποιημένες διαδικασίες σε αντίθεση με τη
  μεγάλη γραφειοκρατία άλλων φορέων
 • Προσφέρουν καλύτερους όρους και καλύτερο κόστος
 • Αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν ξεχωριστή περίπτωση, λύνουν απορίες και συμβουλεύουν,
  καθοδηγούν για τα βήματα που πρέπει να γίνουν

Η έκδοση εγγυητικών επιστολών από εταιρείες της ιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί πρακτική που διεθνώς έχει μεγάλη απήχηση. Διεθνώς υπολογίζεται ότι περίπου το 1/4 των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές, ενώ στη Βρετανία το ποσοστό αυτό φτάνει στο 50%. Στην αγορά υπάρχουν πολλά προγράμματα ασφάλισης εγγυήσεων που παρέχονται από εταιρείες με τεχνογνωσία και φερεγγυότητα. Επειδή εν προκειμένω ο σωστός προσανατολισμός του συμβαλλόμενου παίζει καθοριστικό ρόλο, είναι αναγκαίο να υπάρξει καθοδήγηση από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.