Η Thomas Cook πτώχευσε και εν μία νυκτί έμειναν στον αέρα 600.000 τουρίστες και χιλιάδες ξενοδόχοι και γενικότερα πωλητές υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισμού. Στην Ελλάδα υπολογίζεται
ότι τα χρέη της Thomas Cook ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ. Η περίπτωση της Thomas Cook μπορεί να μην ήταν γνωστή στους ξενοδόχους, ήταν όμως στους ασφαλιστές πιστώσεων που ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα του πελατολογίου των εταιρειών που ασφαλίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο.
Οι εταιρείες που είχαν προνοήσει καλύπτοντας με ασφαλιστήριο συμβόλαιο τον εν λόγω κίνδυνο, είχαν ενημερωθεί ορθά και μπόρεσαν να διαχειριστούν το λουκέτο της Thomas Cook, χωρίς να
διακυβευθεί η ρευστότητα και τα έσοδά τους. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους θα τους καλύψει για τη ζημιά που έχουν υποστεί.
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που έχουν ασφαλίσει τον πιστωτικό τους κίνδυνο είναι ελάχιστες. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι μόλις 1 εκατ. ευρώ από τη ζημία που υπέστη η αγορά είναι ασφαλισμένο.

Tags: