Πρόστιμα έρχονται για τους αγοραστές ζώων. Παράλληλα, δημιουργείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα νέο ταμείο, το Ταμείο Ζωοφιλίας. Τα πρόστιμα που θα εισπράττονται από την κακοποίηση των ζώων καθώς και από την αγορά ζώων συντροφιάς, θα πηγαίνουν σ’ αυτό το ταμείο, σκοπός του οποίου είναι να ενισχύονται οικονομικά οι Δήμοι και τα κέντρα φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.​

Αυτοί που θα πληρώνουν το ειδικό τέλος θα είναι όλοι όσοι αγοράζουν ζώα. Εξετάζεται να αφαιρεθούν από την υποχρέωση να καταβάλλουν το ειδικό τέλος οι ιδιοκτήτες σκύλων οδηγών τυφλών, όσοι αγοράζουν στειρωμένα ζώα, αυτοί που θα υιοθετούν αδέσποτα ζώα καθώς και άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Επίσης συζητείται να επιβληθεί και ένα τέλος σε όλα τα προϊόντα που θα πωλούνται στα κτηνιατρικά καταστήματα.

​Όσοι πουλάνε ζώα θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει όλους του προβλεπόμενους κανόνες όπως έχουν τα εκτροφεία.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι το υπουργείο έχει προμηθευτεί ειδικά σκάνερ για να ελέγχουν τα αδέσποτα ζώα. Ποινές θα εφαρμόζονται και στους Δήμους στις περιπτώσεις που δίνουν παραποιημένα στοιχεία ή δεν έχουν συστήσει, όπως προβλέπεται, πενταμελείς επιτροπές.

Τέλος, ευθανασία θα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι