Η τεχνολογία μετασχηματίζει την ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια και οδηγεί σε νέες μορφές επικοινωνίας με τον καταναλωτή.

Για αυτό και οι άνθρωποι των δικτύων, που θα παραμείνουν ο πιο ισχυρός πυλώνας αυτού του συστήματος, υιοθετούν νέα εργαλεία για τους πελάτες τους, συνεχίζουν να εξειδικεύονται και εξοικειώνονται με την τεχνολογία.

Σύμφωνα με έρευνα του Juniper Research μετά από πέντε χρόνια, το 2023, οι insurtech ασφαλίσεις θα αποτελούν περίπου το 7-10% της παγκόσμιας αγοράς και θα φτάνουν τα 400 δις δολάρια από 187 δις (4%) που είναι σήμερα.

Αν και η εξέλιξη στην ασφαλιστική αγορά έχει αργήσει να υλοποιηθεί σε σχέση με άλλους κλάδους υπολογίζεται ότι σε πέντε χρόνια τα έσοδα των ασφαλίστρων των Insurtechs θα έχουν διπλασιαστεί.