Ομαδική Ασφάλιση

Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία της Wise Daedalus στον τομέα των ομαδικών συμβολαίων και έχοντας ως σκοπό την παροχή υψηλών, χρήσιμων και πολύτιμων υπηρεσιών, σας παρουσιάζουμε αναλυτική περιγραφή, στοιχεία κόστους καθώς και επεξηγηματικές σημειώσεις του ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος εναρμονισμένο στις δικές σας ανάγκες.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου, με ασφαλισμένο κεφάλαιο 8.000 € ανά άτομο
  Σε περίπτωση θανάτου αποδίδεται στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο.
 • Ασφάλιση θανάτου και Μ.Ο.Α./ Μ.Μ.Α. από ατύχημα με ασφαλισμένο κεφάλαιο 12.000 € ανά άτομο:
  Σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα , αποδίδεται στον ασφαλισμένο ή στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα , αποδίδεται στον ασφαλισμένο το ποσοστό του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανάλογο με το βαθμό ανικανότητας. Συνδυαστικά με την παροχή της Πρόσκαιρης Θανάτου, εάν ο ασφαλισμένος αποβιώσει συνεπεία ατυχήματος, οι δικαιούχοι θα αποζημιωθούν με το ποσό των 20.000€.
 • Ασφάλιση Μ.Ο.Α. από ασθένεια με ασφαλισμένο κεφάλαιο 8.000 € ανά άτομο:
  Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου από ασθένεια, αποδίδεται στον ασφαλισμένο το ασφαλισμένο κεφάλαιο.
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα με ανώτατο ετήσιο κεφάλαιο 12.000 € ανά άτομο
  • Γενικά έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης βάσει αποδείξεων.
  • Ημερήσιο Νοσήλιο για Δωμάτιο και Τροφή έως 250,00€.
  • Σε περίπτωση εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) Ημερήσιο επίδομα 250,00€.
  • Αμοιβή Χειρουργού βάσει πινάκων σπουδαιότητας, έως 5.000€.
  • Αμοιβή Αναισθησιολόγου βάσει πινάκων σπουδαιότητας, έως 1.000€.
  • Ημερήσιο επίδομα για νοσηλεία στο εξωτερικό 150€, έως 30 ημέρες.
  • Ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα ασθενείας ή ατυχήματος: 40€/ημέρα (από την 2η ημέρα νοσηλείας και έως 60 ημέρες)
  • Επίδομα τοκετού (στις ασφαλισμένες γυναίκες μετά από 12μηνη παραμονή) 800,00€.
  • Χειρουργικό επίδομα μη χρήσης βάσει πινάκων σπουδαιότητας έως 1.000,00€.
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη από ατύχημα με ανώτατο κεφάλαιο 1.000,00€
  Σε περίπτωση αιφνίδιου ατυχήματος παρέχεται στον ασφαλισμένο εξωνοσοκομειακή ιατρική φροντίδα καθώς και δαπάνες διαγνωστικών-μικροβιολογικών εξετάσεων.

  • Αμοιβή ιατρού, ανά επίσκεψη, έως 50,00€
  • διαγνωστικές εξετάσεις και παροχή φαρμάκων ανά περιστατικό 250,00€.
  • Ετήσια απαλλαγή 50€
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη από ασθένεια με ανώτατο κεφάλαιο 500,00€
  Σε περίπτωση αιφνίδιου ασθένειας παρέχεται στον ασφαλισμένο εξωνοσοκομειακή ιατρική φροντίδα καθώς και δαπάνες διαγνωστικών-μικροβιολογικών εξετάσεων.

  •  Αμοιβή ιατρού, ανά επίσκεψη, έως 50,00€
  • διαγνωστικές εξετάσεις και αμοιβή ιατρού ανά περιστατικό 150,00€.
  • Ετήσια απαλλαγή 50€

Ετήσιο τελικό κόστος:

Ανά κυρίως ασφαλισμένο: 170,00€. Για Προστατευόμενο μέλος: 140,00€ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Ο κάθε συμμετέχοντας θα συμπληρώσει το ιατρικό ιστορικό του στην αίτηση ασφάλισης. Για τους ασφαλισμένους ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση είτε αντιγράφου βιβλιάριου υγείας είτε πρόσφατες διαγνώστηκες εξετάσεις.
 • Δεκτές ηλικίες προς ασφάλιση από 3 μηνών έως 65 ετών για πλήθος κυρίως ασφαλισμένων που δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού πλήθους του ομαδικού ασφαλιστηρίου δύναται η ηλικία ασφάλισης να είναι έως 70 ετών.
 • Για τα προστατευόμενα μέλη δεν υπάρχει ανάγκη αποδείξεως των σπουδών τους για να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έως την ηλικία των 25 ετών.
 • Κάλυψη πλαστικών επεμβάσεων σε περίπτωση που έχει προηγηθεί επέμβαση μαστεκτομής.
 • Κάλυψη συγγενών παθήσεων μετά από χρονικά όρια παραμονής
 • Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσηλευτικό ίδρυμα Πανελλαδικά. Εφόσον γίνει χρήση Δημόσιου φορέα ασφάλισης ανά απόδειξη, ανεξαρτήτως του ποσού ή ποσοστού κάλυψης, η εταιρία θα αποζημιώνει το 100% της διαφοράς ανά απόδειξη και έως τα ασφαλιστικά όρια που περιγράφονται παραπάνω. Άλλως η εταιρία αποζημιώνει το 85% των προσκομιζομένων αποδείξεων και εντός των ασφαλιστικών ορίων.
 • Στα περιστατικά εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης παραμένει 100% εντός των ασφαλιστικών ορίων, ανεξάρτητα του εάν συμμετέχει Δημόσιο Ταμείο ασφάλισης ή όχι επί της αποζημιώσεως.
 • Για την Εξωνοσοκομειακή περίθαλψή τους, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιατρό και το διαγνωστικό κέντρο της δικής τους επιλογής.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ