Στις ασφαλίσεις πιστώσεων στρέφονται οι επιχειρήσεις τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα με σταδιακό βηματισμό. Τα τελευταία χρόνια η αγορά στις ασφαλίσεις πιστώσεων ανοίγεται συνεχώς
αποτυπώνοντας την ανάγκη των εταιρειών να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και την προστασία τους από επισφάλειες.

Ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καλούνται να διαχειριστούν ένα δύσκολο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον. Τα πάντα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και οι σχέσεις με συνεργάτες και πελάτες μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να κλονιστούν. Ακόμα και οι συνεργασίες με το εξωτερικό καθίστανται δύσκολες και απαιτούν πρόσθετες εγγυήσεις.
Η ασφάλιση πιστώσεων αποτέλεσε στο πλαίσιο αυτό όχημα προστασίας και ανάπτυξης για τις εταιρείες με τις ασφαλιστικές να ενισχύουν συνεχώς τα τελευταία χρόνια τις υπηρεσίες τους προς τις ασφαλισμένες εταιρείες καλύπτοντας επισφάλειες και βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ανοίξουν τα φτερά τους και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ασφαλιστές πιστώσεων στην Ελλάδα αναμένουν ότι το 2019 θα κλείσει με με παραγωγή αυξημένη κατά 15% σε σχέση με το 2018. Αγορές οι οποίες στρέφονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις καλύψεις της ασφάλισης πιστώσεων είναι κατά κύριο λόγο τομείς με εξαγωγική δραστηριότητα.

Με δεδομένο ότι οι επιχειρηματίες δρουν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και αστάθμητες συνθήκες η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί απαραίτητο μέσο προστασίας της βιωσιμότητάς τους. Είναι θέμα προγραμματισμού και σωστής πρόληψης του κινδύνου, καθώς όταν ο κίνδυνος έχει ήδη επέλθει δεν ασφαλίζεται και ο επιχειρηματίας καλείται να πληρώσει τη ζημιά από την «τσέπη» του.

Η ιστορία της Thomas Cook αποτελεί το πιο πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο αρνητικά μπορεί να επηρεαστεί ένας ολόκληρος κλάδος από το «λουκέτο» μιας εταιρείας. Μόνο με το εργαλείο της ασφάλισης πιστώσεων οι επιχειρηματίες μπορούν να είναι σίγουροι ότι δεν θα κινδυνεύσουν από εταιρείες που θα κλείσουν ή που δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.