Τι πρέπει να κάνουμε σε τροχαίο ατύχημα;

 • Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω διαδικασίες. Βεβαιωθείτε πρώτα, αν υπάρχουν τραυματίες και καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες.
 • Στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας, υπάρχει η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος, ειδοποιήστε την ασφαλιστική σας εταιρεία ή το εξουσιοδοτημένο τηλεφωνικό της κέντρο για τέτοιες περιπτώσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες τους.
 • Να ειδοποιήσετε άμεσα την Αστυνομία.
 • Να θυμάστε ότι η Τροχαία, αν υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, συντάσσει ένα απλό Δελτίο Συμβάντος με ελάχιστες πληροφορίες. Θα πρέπει να επιμείνουμε να καταγραφούν πρόσθετες χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως π.χ. οι πινακίδες σήμανσης, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, η ύπαρξη παρανόμως παρκαρισμένων οχημάτων που περιορίζουν την ορατότητα ή εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία.
 • Αν υπάρχουν τραυματισμοί, θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα, ακόμη και αν είναι ελαφριοί. Σε ατυχήματα με τραυματισμούς, η Τροχαία συντάσσει μια πληρέστερη δικογραφία με σχεδιάγραμμα του τόπου του ατυχήματος, λαμβάνει καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και από τους μάρτυρες κλπ.
 • Σε κάθε περίπτωση είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι δηλώνουμε και στο τι υπογράφουμε. Λαμβάνουμε αντίγραφα όλων των εγγράφων από την Τροχαία.
 • Εξασφαλίστε τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα των άλλων οδηγών που εμπλέκονται στο ατύχημα ή τυχόν μαρτύρων.
 • Σημειώστε επίσης τον αριθμό αυτοκινήτου, τον αριθμό ασφαλιστηρίου και το όνομα του ασφαλιστή των άλλων οδηγών που εμπλέκονται στο ατύχημα.
 • Σημειώστε τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα προσώπων αν έχουν τραυματιστεί κατά το ατύχημα.
 • Προσέξτε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αυτοκινήτου σας αλλά και των άλλων που χρησιμοποιούν το δρόμο χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σήματα.
 • Να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία και τον ασφαλιστή σας το συντομότερο δυνατό.
 • Μην προβείτε σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη συγκατάθεση της ασφαλιστικής σας εταιρείας.