Θα πούμε και εμείς το τετριμμένο ότι στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις, που λέγεται ότι το είπε ο Γιάννης Τσαρούχης, αλλά σύμφωνα με παραδοχή του ίδιου του Τσαρούχη, η φράση ανήκει στον ηθοποιό Τζαβαλά Καρούσο, και ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος απλά τη διέδωσε, όπως ο Απόστολος Παύλος τον Χριστιανισμό κατά τα λεγόμενα του ιδίου.

Έτσι, στα δικά μας τα ασφαλιστικά, ενώ εδώ και ένα ακριβώς χρόνο (18 Δεκεμβρίου 2018) έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (Α’ αρ. 212) ο νόμος υπ΄αριθμ. 4583/2018 με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (δείτε εδώ), όπου ορίζονται ρητώς οι κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων (ασφαλιστικοί πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες ασφαλίσεων), οι οποίες μάλιστα ενσωματώθηκαν στο νόμο μετά από προσπάθεια των φορέων της διαμεσολάβησης, εν τούτοις για ορισμένους δεν έχει αλλάξει τίποτα και το κυριότερο φαίνεται ότι… πέρα βρέχει και για το μέλλον.

Διαβάζουμε ακόμη, για σωματεία «ασφαλιστικών συμβούλων» και «συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων» χωρίς όμως να γίνεται κάποια μνεία για την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα…

Δεδομένου ότι το συνδικαλιστικό σωματείο αποβλέπει στη συνένωση προσώπων που ασκούν το ίδιο επάγγελμα, προκειμένου να προασπίσουν τα κοινά εργασιακά τους δικαιώματα και συμφέροντα, επομένως για να επιτελεί το ρόλο του θα πρέπει να είναι απολύτως καθαρό ποιος εκπροσωπεί και πώς.

Στην περίπτωση της εγχώριας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το πράγμα χωλαίνει σε αυτό ακριβώς το πρωταρχικό επίπεδο της συνδικαλιστικής δράσης, δηλαδή τι σωματείο έχουμε και ποιους θα εκπροσωπεί.

Και εξηγούμαστε, μετά και την αλλαγή της νομοθεσίας δεν είναι καθαρό ποια σωματεία εκπροσωπούν ποιους, ούτε και ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος των σωματείων σε σχέση με άλλους φορείς όπως π.χ. τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

Συγκεχυμένη είναι και η εικόνα στην εκπροσώπηση των «πάλαι ποτέ» ασφαλιστικών πρακτόρων. Και Ένωση  Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος και Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, (ΠΟΑΔ) κ.λ.π.

Εν κατακλείδι κάτι πρέπει να γίνει… Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε…

πηγή: www.nextdeal.gr