ασφάλεια πιστώσεων, ασφάλεια εγγυήσεων
Ασφάλιση Πιστώσεων

Στις ασφαλίσεις πιστώσεων στρέφονται οι εταιρείες

Στις ασφαλίσεις πιστώσεων στρέφονται οι επιχειρήσεις τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα με σταδιακό βηματισμό. Τα τελευταία χρόνια η αγορά στις ασφαλίσεις πιστώσεων ανοίγεται συνεχώς αποτυπώνοντας την ανάγκη των εταιρειών…

Ασφάλιση Πιστώσεων

Γιατί να πάρετε εγγυητική από μία ασφαλιστική;

Οι εγγυητικές επιστολές είναι εργαλεία επιχειρηματικότητας μέσω των οποίων οργανισμοί συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και αναλαμβάνουν έργα. Πλέον οι εγγυητικές επιστολές δεν παρέχονται αποκλειστικά από το τραπεζικό σύστημα αλλά και από…

ασφάλεια πιστώσεων, ασφάλεια εγγυήσεων
Ασφάλιση Εγγυήσεων Ασφάλιση Πιστώσεων

Ασφάλιση εγγυήσεων: Ενίσχυση της πιστοδοτικής ικανότητας με ευελιξία

Mία εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον παρέχουν στις επιχειρήσεις μέσα από εξειδικευμένα συμβόλαια οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν Εγγυητικές Επιστολές. Η ασφάλιση εγγυήσεων…

ασφάλιση πιστώσεων, ασφάλιση εγγυήσεων
Ασφάλιση Εγγυήσεων Ασφάλιση Πιστώσεων

Δίχτυ ασφαλείας τα συμβόλαια ασφάλισης πιστώσεων στην υπόθεση Thomas Cook

Η Thomas Cook πτώχευσε και εν μία νυκτί έμειναν στον αέρα 600.000 τουρίστες και χιλιάδες ξενοδόχοι και γενικότερα πωλητές υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισμού. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι τα χρέη…

Ασφάλιση Εγγυήσεων Ασφάλιση Πιστώσεων

Εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας η ασφάλιση πιστώσεων

Η ασφάλεια πιστώσεων παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης. Σε μία αγορά που το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών…