ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ


Η καθημερινή ζωή είναι ωραία όταν έχετε δίπλα σας την σιγουριά των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Αστικής Ευθύνης που σας παρέχει η Daedalus.

Αστική Ευθύνη των προσώπων της οικογένειας του ασφαλισμένου, που κατοικούν μαζί του και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν

Αστική Ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου

Αστική Ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου μόνο από 28€/έτος

Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση.

Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος ή από βραχυκύκλωμα που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου

Κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης του ασφαλισμένου (εφόσον καταβάλλει εισφορές σε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης) για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες της κατοικίας του

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ερασιτέχνη Κυνηγού

Η εταιρεία μας, σας προσφέρει σύγχρονα ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν την αστική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που μπορεί να προκαλέσετε στα πλαίσια των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων σας

Τι μου προσφέρει

Αστική Ευθύνη των προσώπων της οικογένειας του ασφαλισμένου, που κατοικούν μαζί του και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν

Αστική Ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου

Αστική Ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου μόνο από 28€/έτος

Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση.

Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος ή από βραχυκύκλωμα που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου

Κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης του ασφαλισμένου (εφόσον καταβάλλει εισφορές σε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης) για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες της κατοικίας του

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ερασιτέχνη Κυνηγού

Γιατι στην Daedalus

Η εταιρεία μας, σας προσφέρει σύγχρονα ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν την αστική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που μπορεί να προκαλέσετε στα πλαίσια των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων σας

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΖΩΟΥ


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ


Πλεονεκτήματα Υπηρεσίας


Ελάχιστο Κόστος

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικιδίου μόνο 28€/έτος

Υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ

Για την Υγεία μου

Για το ταξίδι μου

Για το αυτοκίνητό