ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACPLOES


Η Daedalus Life Insurance & Reinsurance Brokers σε συνεργασία με την εταιρεία ACPLOES και το πλήρες φάσμα οικονομικών και νομικών υπηρεσιών που προσφέρει, δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες σε όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για θέματα δανείων και διακανονισμών.

Τραπεζικές ρυθμίσεις χρεών και επιτοκίων – Πάγωμα – πληρωμών σε βάθος 4ετίας

Διακανονισμούς οφειλών προς Τρίτους (Προμηθευτές & Ιδιώτες)

Νόμος 3869/10 (Νόμος Κατσέλη – υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

Κούρεμα οφειλών από Δάνεια & Πιστωτικές Κάρτες μέχρι 90%

Παράνομες, Αντισυμβατικές και Αντισυνταγματικές πιέσεις Τρίτων

Αναστολή και διακανονισμός πλειστηριασμών και κατασχέσεων από ΕΦΟΡΙΑ ΙΚΑ ΟΑΕΕ κλπ

Νομικά προβλήματα Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού, Εργατικού, Ναυτικού, Ποινικού και Διεθνούς Δικαίου

Διαταγές Πληρωμής, Αγωγές, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμούς

Κληρονομικά Θέματα

Βελτίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας και Σχεδιασμός Εναλλακτικών Χρηματοδοτήσεων

Προβλήματα με Ακίνητα

Τι μου προσφέρει

Τραπεζικές ρυθμίσεις χρεών και επιτοκίων – Πάγωμα – πληρωμών σε βάθος 4ετίας

Διακανονισμούς οφειλών προς Τρίτους (Προμηθευτές & Ιδιώτες)

Νόμος 3869/10 (Νόμος Κατσέλη – υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

Κούρεμα οφειλών από Δάνεια & Πιστωτικές Κάρτες μέχρι 90%

Παράνομες, Αντισυμβατικές και Αντισυνταγματικές πιέσεις Τρίτων

Αναστολή και διακανονισμός πλειστηριασμών και κατασχέσεων από ΕΦΟΡΙΑ ΙΚΑ ΟΑΕΕ κλπ

Πρόσθετα

Νομικά προβλήματα Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού, Εργατικού, Ναυτικού, Ποινικού και Διεθνούς Δικαίου

Διαταγές Πληρωμής, Αγωγές, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμούς

Κληρονομικά Θέματα

Βελτίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας και Σχεδιασμός Εναλλακτικών Χρηματοδοτήσεων

Προβλήματα με Ακίνητα

Δείτε επίσης…


Για την Σκάφος μου

Για την Περιουσία μου

Για την Υγεία μου