Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου

Home - Product - Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου

20.0065.00

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει χωρίς τη θέλησή του σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) ή/και υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους. Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς.

  1. Ο Ασφαλισμένος:
    Όλοι οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων συντροφιάς (γάτες, σκύλοι & πτηνά), τα οποία θα είναι εμβολιασμένα και θα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας. Πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική ή συγγενική σχέση με τον ασφαλισμένο.
  2. Τρίτοι:
    Πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική ή συγγενική σχέση με τον ασφαλισμένο.
  3. Ασφαλιστικές Καλύψεις:
    Ζημιές (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που το κατοικίδιο θα προξενήσει αθέλητα σε τρίτους, εξαιρουμένης της μετάδοσης ασθενειών σε ανθρώπους ή/και ζώα.
Clear

Additional information

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

100€, 200€, 300€