Πολιτική Εμπιστευτικότητας

  • Το όνομα της Daedalus είναι συνώνυμο με την ασφάλεια, την αξιοπιστία, και το σεβασμό στον πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γιά το λόγο αυτό γνωρίζουμε στους επισκέπτες/πελάτες μας τα κατωτέρω:Η ιστοσελίδα του Ομίλου Daedalus είναι σύστημα επικοινωνίας με τo κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες/πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ομίλου Daedalus και να ενημερώνονται γιά τα νέα προιόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίες και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
  • Σε περίπτωση που γιά την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω:
  • Κάθε εταιρία του Ομίλου Daedalus διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
  • Τα προσωπικά δεδομένα, πλην των ευαίσθητων, επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, με σκοπό την διαφημιστική προβολή των προϊόντων των Εταιριών του Ομίλου, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα εφόσον έχει ενημερώθεί ο πελάτης και έχει ληφθεί η συναίνεσή του. O πελάτης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάση του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.
  • Τα ιατρικά στοιχεία των πελατών μας διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δε διαβιβάζονται σε οποιαδήποτε συγγενή εταιρία. Αποδέκτες των στοιχείων αυτών μπορεί να είναι Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιατροί, Δημόσιες Αρχές βάσει των επιταγών του νόμου ή δικαστικών αποφάσεων.
  • Το Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξετε μέσω πιστωτικής κάρτας είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες όσο και αν η εν λόγω αίτηση γινόταν μέσω του ασφαλιστικού σας συμβούλου ή σε κάποιο από τα υποκαταστήματά μας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο γιά την ικανοποίηση αιτημάτων σας.