Ομαδικά Προγράμματα Εταιρειών


Ομαδικά Προγράμματα Ζωής, Ατυχημάτων και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στόχος της επιχείρησής σας είναι να διασφαλίσει την κερδοφορία και την ανάπτυξή της. Πέρα από τα περουσιακά της στοιχεία και το πελατολόγιό της, το σημαντικότερο στοιχείο της επιχείρησής σας είναι αναμφίβολα το προσωπικό της.

Γιατί σας τα προτείνουμε:

 • Βελτιώνουν τις σχέσεις Διοικήσης – Εργαζομένων
 • Προσελκύουν και συγκρατούν το αξιόλογο Προσωπικό στην επιχείρησή σας.
 • Αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
 • Υγιείς εργαζόμενοι είναι ότι πολυτιμότερο διαθέτει μια επιχείρηση.
 • Συμβάλλουν στην ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών.
 • Σας καλύπτουν στις περιπτώσεις που πρέπει να βοηθήσετε την οικογένεια ενός υπαλλήλου που απεβίωσε ή τον ίδιο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας για εργασία με την συνέχιση της καταβολής του μισθού του όταν η Κοινωνική Ασφάλιση είναι ανεπαρκής.
 • Είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της δικής σας επιχειρήσεως.
 • Μπορούν να προσφέρουν ευρύτερες καλύψεις – παροχές σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων όπως στα Στελέχη και τους Διευθυντές.
 • Θεωρούνται παραγωγικά έξοδα της επιχειρήσεως και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα έως των 1,500 Euro ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσια. (αρ.9 παρ.2 N.3296/2004)

Tι παρέχουν:

 • Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία)
 • Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια
 • Ασφάλιση Ατυχημάτων
 • Ασφάλιση Προσωρινής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Νοσοκομειακό Επίδομα
 • Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων από Ατύχημα
 • Παροχές Μητρότητας
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Επίδομα σοβαρών ασθενειών

Εσείς ακόμα δεν έχετε ασφαλίσει το προσωπικό σας; Η ομαδική ασφάλιση δεν αποτελεί κόστος για την εταιρία σας, αλλά επένδυση σε αυτή. Επενδύστε στους ανθρώπους σας. Μη χάνετε χρόνο.

Ομαδικά Προγράμματα για Ερασιτέχνες Αθλητές και Αθλητικά Σωματεία – Συλλόγους

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ: Αθλητές ερασιτεχνικού Σωματείου

Παρεχόμενες Καλύψεις κατ’ άτομο Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
Θάνατος από Ατύχημα:Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό  15.000€
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα:Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσό 15.000 €
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα:Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα καταβάλλεται ποσοστό (%) των 15.000 €
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημαΕντός Νοσοκομείου ή Κλινικής ετησίως μέχρι

Εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής ετησίως μέχρι

Ειδικά για τα έξοδα Φυσιοθεραπείας αυτά καλύπτονται μόνο σε περίπτωση καταγμάτων για τις οποίες απαιτήθηκε χειρουργική επέμβαση και δύναται να διαπιστωθούν αντικειμενικά με απεικονιστικό έλεγχο και μέχρι του
ποσού των 300 ετησίως

(Σε κάθε περίπτωση καλύπτεται το 75% των πραγματοποιηθέντων
εξόδων/βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων. Σε περίπτωση συμμετοχής στα έξοδα άλλου Ασφαλιστικού Φορέα, καλύπτεται το 100% της διαφοράς)

1.000 €
300 €
Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα:
Παρέχεται επίδομα για τις ημέρες νοσηλείες εντός νοσοκομείου ή κλινικής από την 1η ημέρα νοσηλείας και μέχρι 45 ημέρες, ημερησίως
15 €
Μικτά Ασφάλιστρα ανά Αθλητή 50,00 €

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 • Οι παραπάνω καλύψεις ισχύουν μόνον κατά τη διάρκεια αγώνων και προπονήσεων καθώς
  και κατά τη μετάβασή τους από και προς το σημείο αγώνων.
 • Η παρούσα δεν ισχύει για Επαγγελματίες Αθλητές και Ημιεπαγγελματίες Αθλητές.
 • Ανώτατο όριο κάλυψης σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος 100.000,00€

 Ακαδημίες (Ελάχιστο πλήθος 100 παιδιά)

ΠΑΡΟΧΕΣ
Θάνατος από Ατύχημα (Ασφαλισμένο ποσό κατ’ άτομο) 6.000 €
Μ.Ο.Α. από Ατύχημα (Ασφαλισμένο ποσό κατ’ άτομο) 6.000 €
Μ.Μ.Α. από Ατύχημα (Ασφαλισμένο ποσό κατ’ άτομο) ποσοστό των 6.000 €
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
Καλύπτονται έξοδα μέχρι του ποσού των:
Απόδοση εξόδων:
–500 € / έτος
100%
Νοσοκομειακό Επίδομα από ατύχημα και ασθένεια:
Ποσό ημερησίου επιδόματος:
Ανώτατη διάρκεια καταβολής:
–20 €
60 μέρες νοσηλείας
ΜΙΚΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ κατ’ άτομο 20,00 €

ΙΙ. Αγωνιστικά τμήματα (20-25 αθλητές)

ΠΑΡΟΧΕΣ
Θάνατος από Ατύχημα (Ασφαλισμένο ποσό κατ’ άτομο) 10.000 €
Μ.Ο.Α. από Ατύχημα (Ασφαλισμένο ποσό κατ’ άτομο) 10.000 €
Μ.Μ.Α. από Ατύχημα (Ασφαλισμένο ποσό κατ’ άτομο) ποσοστό των 10.000 €
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
Καλύπτονται έξοδα μέχρι του ποσού των:
Απόδοση εξόδων:
–1,000 € / έτος
100%
Νοσοκομειακό Επίδομα από ατύχημα και ασθένεια:
Ποσό ημερησίου επιδόματος:
Ανώτατη διάρκεια καταβολής:
–30 €
60 μέρες νοσηλείας
ΜΙΚΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ κατ’ άτομο 135,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Καλύπτονται οι ερασιτέχνες αθλητές κατά τη διάρκεια των οργανωμένων από το Σωματείο προπονήσεων και των επισήμων αγώνων. Δεν καλύπτονται αθλητές που αθλούνται μεμονωμένα κι όχι στο πλαίσιο οργανωμένων από το Σωματείο προπονήσεων ή επισήμων αγώνων.
 • Η κάλυψη επεκτείνεται και κατά τη διάρκεια ομαδικής μετακίνησης των αθλητών για επίσημο ή φιλικό αγώνα.
 • Ως ιατροφαρμακευτικά έξοδα θεωρούνται περιοριστικά έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις μετά από σύσταση γιατρού καθώς και έξοδα θεραπείας εντός νοσηλευτικού ιδρύματος. Φυσιοθεραπείες καλύπτονται μόνο σε περιπτώσεις καταγμάτων ή σε περιπτώσεις τραυματισμών που προκαλούν σωματικές βλάβες οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν ακτινοσκοπικά.
 • Δεν παρέχεται Νοσοκομειακή Πείθαλψη ή Χειρουργικό Επίδομα.
 • Δεν καλύπτονται σωματεία πολεμικών τεχνών, πυγμαχίας, πάλης ή επικίνδυνων αθλημάτων γενικά.

Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Αθλητικών Ερασιτεχνικών Ομάδων (πλην πολεμικών τεχνών, ιππασίας, άρσης βαρών, κ.α.)

Ασφαλιζόμενα ποσά (ΕΥΡΩ)
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 6.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 €
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 6.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 €
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ 6.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 €
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Συμμετοχή ΕΘΝΙΚΗΣ σε ποσοστό 75%
300,00 €
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 2.400,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €
ΠΟΣΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 150,00 € 180,00 € 300,00 €
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 100,00 € 100,00 € 150,00 €
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠO ATYXHMA ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες για κάθε ατύχημα και ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν καταβάλλονται Νοσοκομειακές δαπάνες για το ίδιο γεγονός από την Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα.
80,00 € 100,00 €
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Συμμετοχή ΕΘΝΙΚΗΣ σε ποσοστό 75%
300,00 €
Κόστος Ασφάλισης (ΕΥΡΩ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’
ΟΛΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 48,00 € 65,00 € 85,00 €
Ισχύει για τα αθλήματα: μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, κολύμβηση, τοξοβολία, σκοποβολή, ξιφασκία, ενόργανη γυμναστική, συγχρονισμένη κολύμβηση, επιτραπέζια αντισφαίριση, αεροβική, ρυθμική.
ΟΛΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 65,00 € 88,00 € 114,00 €
Ισχύει για τα αθλήματα: ποδόσφαιρο, χόκεϋ επί χόρτου, μπέιζμπολ, χάντμπολ, ιστιοπλοΐα, υδατοσφαίριση, ράφτινγκ, κανόε καγιάκ, κωπηλασία, ράγκμπι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Οι καλύψεις ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια αγώνων – προπονήσεων και ομαδικών μετακινήσεων των αθλητών (πάντα υπό την εποπτεία των υπευθύνων γι’ αυτό οργάνων).
 • Οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικών εξόδων συνεπεία ατυχήματος θα καταβάλλονται στους ασφαλισμένους μόνο κατόπιν περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία δημοσίου ή ιδιωτικού νοσοκομείου και η ΕΘΝΙΚΗ καλύπτει, το 75% των δαπανών.
 • Ανώτατο όριο για κάθε ορθοπεδική εξέταση € 50,00.
 • Οι φυσικοθεραπείες καλύπτονται μόνο κατόπιν κατάγματος ή νοσηλείας, με ανώτατο όριο τις δέκα (10) συνεδρίες ανά περίπτωση και με ανώτατο όριο κατά συνεδρία τα € 25,00.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος είναι η προσκόμιση του Δελτίου Αθλητή και το φύλλο αγώνα.
 • Δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης θα καλύπτονται αποκλειστικά στα Δημόσια Νοσοκομεία και το δίκτυο των συμβεβλημένων νοσοκομείων της ΕΘΝΙΚΗΣ. Η χρήση του Κυρίου Ασφαλιστικού φορέα είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει χρήση του Κυρίου Ασφαλιστικού Φορέα από τον ασφαλιζόμενο, θα τεκμαίρεται ότι το ποσοστό επί των συνολικών δαπανών που κατέβαλε ο Κύριος Ασφαλιστικός Φορέας θα ήταν 25%.
  Για κάθε πρωτότυπη απόδειξη δαπάνης στην οποία δεν υπάρχει συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα, ή άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης Ασφαλιστικής Εταιρίας ή η συμμετοχή των παραπάνω στις δαπάνες είναι μικρότερη του 25%, η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει ποσοστό 75% της δαπάνης.
 • Καλύπτονται τα άτομα που δεν υπερβαίνουν το 70ό έτος της ηλικίας τους.
 • Η σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και η εξυπηρέτησή του από πλευράς πληροφόρησης, αποζημιώσεων και είσπραξης ασφαλίστρου, θα γίνεται μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομάδας/Συλλόγου/Ένωσης/Ομοσπονδίας σας.
 • Δεν καλύπτονται οι ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα προκύψουν από προϋπάρχουσα της ασφάλισης ασθένεια, αναπηρία ή ατύχημα.
 • Οι ζημιές πληρώνονται πάντα απολογιστικά και βάσει αποδείξεων που έχουν κατατεθεί σχετικά.
 • Για να πραγματοποιηθεί η ασφάλιση, είναι απαραίτητο να συμμετέχουν σ’ αυτήν τουλάχιστον δέκα πέντε (15) άτομα.

Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Ατυχημάτων Αθλητικών Ακαδημιών

ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 3.000 €
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 3.000 €
ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ποσοστό % των 3.000 €
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 300 €
Φυσικοθεραπείες μετά από νοσηλεία 20 €
Πλήθος φυσικοθεραπειών 5
Ιατρικές επισκέψεις σε ορθοπεδικό (ανά επίσκεψη) 50 €
Απόδοση εξόδων 80%
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.500 €
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή 150 €
Απόδοση εξόδων 80%
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 30 €
Ημερήσια παροχή από την 1η ημέρα, έως 15 ημέρες κατά περίπτωση

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ανά ασφαλιζόμενο)
25 €
ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
έως 150  0%
151 – 300 5%
301 και άνω 10%

 • Καλύπτονται αθλητές ηλικίας μέχρι 17 ετών
 • Ισχύει κατά τη διάρκεια αγώνων προπονήσεων και ομαδικών μετακινήσεων των αθλητών για διεξαγωγή
  αγώνων εντός Ελλάδος, πάντα υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπευθύνων
 • Καλύπτεται ο κίνδυνος ατυχήματος μία 1 ώρα πριν (κατά τη μετάβαση στο χώρο αγώνα προπόνησης) και
  μία 1 ώρα μετά (κατά την επιστροφή στην κατοικία τους)
 • Ελάχιστο πλήθος για την έκδοση συμβολαίου 20 άτομα
 • Ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο 500
 • Το Βασικό Σχέδιο Καλύψεων μπορεί να προσφερθεί στο διπλάσιο με αντίστοιχη αναλογική αύξηση
  ασφαλίστρων
 • Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος 30 000 (αυξανόμενο αναλογικά σε
  περίπτωση διπλασιασμού του βασικού σχεδίου)
 • Καλύπτονται τα παρακάτω αθλήματα:Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση,
  συγχρονισμένη κολύμβηση, σχολές χορού,
  στίβος, τένις, χάντμπολ, βόλεϊ, επιτραπέζια
  αντισφαίριση, τοξοβολία, ξιφασκία,
  ενόργανη, ρυθμική, αεροβική
 • Για τα αθλήματα που δεν αναφέρονται, θα
  πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τον Κλάδο
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
  αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος
  είναι η προσκόμιση του Δελτίου Αθλητή
 • Δεν καλύπτονται οι ασφαλιστικές
  περιπτώσεις που θα προκύψουν από
  προϋπάρχουσα της ασφάλισης ασθένεια,
  αναπηρία ή ατύχημα

Mens sana in corpore sano – Νους υγιής εν σώματι υγιεί.

Γιουβενάλης, 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ρωμαίος σατιρικός ποιητής

«>